CT - AQUILION

Celotělové multislice systémy počítačové tomografie nejvyšší třídy řady Aqulion TOSHIBA jsou vícevrstvé vysoce výkonné CT RTG skenery s možností akvizice ve 4, 16, 32 nebo 64 vrstvách současně s 0,5 sekundovým skenovacím časem pro plnou rotaci a s lineárním pohonem gantry. Možnost skenování více tomovrstev za sekundu přináší zřetelné zkrácení akviziční doby daného objemu, zlepšení prostorového rozlišení v Z-ovém směru, izotropie voxelu, zlepšení využití rtg záření generovaného rentgenkou, snížení pacientské dávky, redukce „partial volume“ artefaktu, extrémně vysokou kvalitu 3D a MPR obrazů a zlepšení kvality zobrazení při větších „pitch“!!!

Akviziční systém třetí generace využívá slip-ring technologie pro kontinuální rotaci rentgenky a detektorů. Systém Aquilion je vhodný pro veškerá vyšetření mozku i celého těla a také pro kardio a cévní vyšetření (možnost upgrade na skenovaní čas 0,35 sekundy).

 
 

AUDIOSCAN s.r.o.
Výhradní obchodnía servisní zastupení
Toshiba Medical Systems

Oldřichova 107/50
128 00 Praha 2

tel.: +420 222 560 111
fax: +420 222 560 112

email:
info@audioscan.cz

stáhněte si
naši vizitku

(c) AUDIOSCAN s.r.o, 2009 | Tisk stránky