Multimodalitní vyhodnocovací a zobrazovací konzole K- konzole

Funkce K-Konzole diagnostické stanice

Diagnostická stanice je multimodalitní pracovní stanicí. Umožňuje práci s obrazovými daty modalit CT, CR, XA, RF, US, MR, případně i dalšími.

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno diagnostické stanice zobrazuje seznam vyšetření. Zdrojem dat může být místní disk, sdílený síťový disk, výměnné médium, libovolná jiná diagnostická stanice v síti nebo DICOM server. Výběr vyšetření je možné filtrovat podle ID pacienta, jména pacienta, data vyšetření nebo modality. Třídění dat je možné podle libovolné položky.
Data je možné zobrazit také podle pacientů a ke každému pacientovi zobrazovat seznam jeho vyšetření. Je možné zobrazit i detailní seznam uložených sérií i snímků. Data je možné vypalovat na CD nebo DVD disky v DICOM kompatibilním formátu. Dále je možné data odesílat na libovolné jiné diagnostické stanice nebo DICOM server.

Okno prohlížeče obrazových dat

Po výběru vyšetření nebo pacienta je možné přejít do okna prohlížení obrazových dat. Prohlížení je možné ve čtyřech různých režimech. V režimu klasického zobrazení jsou snímky uspořádány do matice s volitelným počtem řádků a sloupců.
V režimu porovnávání sérií jsou vedle sebe zobrazeny dvě různé série. Je tak možné sledovat polohu řezu nebo porovnávat snímky sérií pořízených s kontrastní látkou nebo bez ní, nebo série pořízené s časovým odstupem.
V režimu multiplanárních rekonstrukcí je možné vytvářet dvě kolmé a jednu šikmou rekonstrukci a také rekonstrukce podle libovolné křivky v režimu 3D zobrazení.

Manipulace se snímky

V okně prohlížení obrazových dat je možné provádět různé manipulace se snímky. Je možné měnit polohu i šířku zobrazovacího LW okna. Změnu je možné provádět pomocí myši nebo z klávesnice pomocí předvolených hodnot LW. Je možné měnit měřítko zobrazení případně zobrazovat pouze výřez ze snímku. Na snímcích je možné provádět měření denzity, délky, plochy a úhlu. Je možné zobrazit denzitní profil podél libovolné přímky nebo zobrazit histogram denzit z vybrané oblasti nebo z celého snímku.
Vedle vypalování dat na CD je možné data tisknout na DICOM kompatibilních tiskárnách nebo na klasických tiskárnách systému Windows. Obrázky je možné exportovat do klasických obrazových JPEG souborů a ty ukládat do libovolného adresáře na místním nebo sdíleném disku. Vytvořené JPEG soubory je možné přímo odesílat jako přílohu elektronické pošty.
Při přípravě tisku je možné volit různá uspořádání formátu filmu i různé uspořádání snímků v rámci jednoho tiskového pole.
 

AUDIOSCAN s.r.o.
Výhradní obchodnía servisní zastupení
Toshiba Medical Systems

Oldřichova 107/50
128 00 Praha 2

tel.: +420 222 560 111
fax: +420 222 560 112

email:
info@audioscan.cz

stáhněte si
naši vizitku

(c) AUDIOSCAN s.r.o, 2009 | Tisk stránky