MRI pracovní stanice

Postprocesingová multimodalitní vyhodnocovací a zobrazovací konzole:

Vitrea2 multimodalitní pracovní stanice

Vitrea2Vitrea2 nabízí bezkonkurenčně rychlé a přesné zobrazení díky nejmodernějším technologiím sofistikovaných pre setum klinických protokolů. Umožňuje jasné a zřetelné zobrazení anatomických i patologických objektů a tím usnadňuje stanovení diagnosy.

Vitrea2 umožňuje všechny obvyklé formy postprocesingového zpracování obrazů jako je:

 • 2D zobrazení
 • MPR- Multiplanární rekonstrukce (MPR, generace koronálního, sagitálního a včetně MPR podle křivky)
 • rychlé 3D barevné zpracování obrazu ve více předvolených modech
 • rychlá3D povrchová rekonstrukce
 • rychlá 3D objemová rekonstrukce
 • CT angio Projekce s maximální intenzitou
 • CT angio Projekce s minimální intenzitou
 • Endoscopie 3D virtuální
 • HRCT
 • Modul CT kolonoskopie

Dále Vitrea 2 nabízí velký výběr software pro speciální postprocesingové zpracování dat jako jsou:

 • Modul Bone removal
 • Funkce automatické cévní analyzy a měření stenoz
 • Modul detekce a objemového měření tumorů a aneurysmat
 • pokročilá plicní analýza
 • mozková difuse a další

Vitrea2 umožňuje všechny důležité standardy zobrazení pro snadnou komunikaci po Internetu, nemocniční LAN a E mailu.

Možnost Dicom komunikace, zobrazení a zpracování dat z přístrojů Magnetické rezonance, angiografických linek atd.


Postprocesingová vyhodnocovací a zobrazovací konzole s radiodiagnostickým software Cedara:

Stanice Cedara umožňuje následující funkce: rychlé a přesné zobrazení, umožňuje jasné a zřetelné zobrazení anatomických i patologických objektů a tím usnadňuje stanovení diagnosy, umožňuje všechny důležité standardy zobrazení pro snadnou komunikaci po Internetu, nemocniční LAN, a E mailu.

 • Přenos dat z hlavní konzole
 • Tisk ve formátu DICOM
 • Možnost archivace dat na CD v Dicom formátu
 • Zobrazení image dat včetně měření zvětšení
 • Multi obrazová prezentace (zobrazení)
 • Přepínání Scanogram/ CT zobrazení
 • Zavedení komentáře a označení šipkou
 • Převrácení obrazu vertikálně/horizontálně, pozitiv/negativ
 • 3D zpracování dat , Rychlý surface i volume image rendering
 • 3D barevné zpracování obrazu ve více předvolených modech
 • 2D zobrazení
 • MPR i dle křivky
 • Cine prezentace (zobrazení)
 • CT angio Projekce s minimální intenzitou
 • CT angio Projekce s maximální intenzitou

Multimodalitní vyhodnocovací a zobrazovací konzole K- konzole

Funkce K-Konzole diagnostické stanice

Diagnostická stanice je multimodalitní pracovní stanicí. Umožňuje práci s obrazovými daty modalit CT, CR, XA, RF, US, MR, případně i dalšími.

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno diagnostické stanice zobrazuje seznam vyšetření. Zdrojem dat může být místní disk, sdílený síťový disk, výměnné médium, libovolná jiná diagnostická stanice v síti nebo DICOM server. Výběr vyšetření je možné filtrovat podle ID pacienta, jména pacienta, data vyšetření nebo modality. Třídění dat je možné podle libovolné položky.

Data je možné zobrazit také podle pacientů a ke každému pacientovi zobrazovat seznam jeho vyšetření. Je možné zobrazit i detailní seznam uložených sérií i snímků. Data je možné vypalovat na CD nebo DVD disky v DICOM kompatibilním formátu. Dále je možné data odesílat na libovolné jiné diagnostické stanice nebo DICOM server.

Okno prohlížeče obrazových dat

Po výběru vyšetření nebo pacienta je možné přejít do okna prohlížení obrazových dat. Prohlížení je možné ve čtyřech různých režimech. V režimu klasického zobrazení jsou snímky uspořádány do matice s volitelným počtem řádků a sloupců.

V režimu porovnávání sérií jsou vedle sebe zobrazeny dvě různé série. Je tak možné sledovat polohu řezu nebo porovnávat snímky sérií pořízených s kontrastní látkou nebo bez ní, nebo série pořízené s časovým odstupem.

V režimu multiplanárních rekonstrukcí je možné vytvářet dvě kolmé a jednu šikmou rekonstrukci a také rekonstrukce podle libovolné křivky v režimu 3D zobrazení.

Manipulace se snímky

V okně prohlížení obrazových dat je možné provádět různé manipulace se snímky. Je možné měnit polohu i šířku zobrazovacího LW okna. Změnu je možné provádět pomocí myši nebo z klávesnice pomocí předvolených hodnot LW. Je možné měnit měřítko zobrazení případně zobrazovat pouze výřez ze snímku. Na snímcích je možné provádět měření denzity, délky, plochy a úhlu. Je možné zobrazit denzitní profil podél libovolné přímky nebo zobrazit histogram denzit z vybrané oblasti nebo z celého snímku.

Vedle vypalování dat na CD je možné data tisknout na DICOM kompatibilních tiskárnách nebo na klasických tiskárnách systému Windows. Obrázky je možné exportovat do klasických obrazových JPEG souborů a ty ukládat do libovolného adresáře na místním nebo sdíleném disku. Vytvořené JPEG soubory je možné přímo odesílat jako přílohu elektronické pošty.

Při přípravě tisku je možné volit různá uspořádání formátu filmu i různé uspořádání snímků v rámci jednoho tiskového pole.


PACS DICOM SERVER- trvalé úložiště dat v systému vPACS

Systém vPACS je mini PACS systém, určený pro malá pracoviště. Skládá se z několika součástí:

 • vPACS diagnostická stanice
 • vPACS DICOM server
 • vPACS prohlížeč DICOM dat
 • zálohovací aplikace a další pomocné utility

Všechny programové součásti vPACS systému jsou určeny pro provoz v operačním systému Windows XP. Provoz na nižších verzích Windows je možný, ale není zaručena plná funkčnost systému.

vPACS DICOM server

vPACS DICOM server pracuje jako DICOM kompatibilní úložiště dat. Ostatním zařízením v síti nabízí služby VERIFY, STORE a QUERY/RETRIEVE. Zdroje obrazových dat, primární snímací konzole mohou na tento server ukládat obrazová data. Diagnostické stanice se mohou na data dotazovat a mohou požadovat odeslání uložených dat na libovolnou jinou stanici v síti.

Kapacita úložiště dat je omezena pouze velikostí diskové kapacity. Diskovou kapacitu je možné zvýšit připojením externího diskového pole. Pomocí zálohovací utility je možné provádět kompresi a zálohování dat na některý další počítač nebo diskové pole.

Je možnost automatického přeposílání dat podle uživatelsky volitelných pravidel.

V současné době je nabízena kapacita disků 4 x 240 GB tj. 1TB.

 

AUDIOSCAN s.r.o.
Výhradní obchodnía servisní zastupení
Toshiba Medical Systems

Oldřichova 107/50
128 00 Praha 2

tel.: +420 222 560 111
fax: +420 222 560 112

email:
info@audioscan.cz

stáhněte si
naši vizitku

(c) AUDIOSCAN s.r.o, 2009 | Tisk stránky