Rentgenové přístroje

Počátek výroby rentgenových přístrojů Toshiba se datuje od roku 1914 kdy byla vyvinuta první rentgenová lampa Toshiba. Od té doby následoval vývoj, výroba a prodej rentgenové techniky Toshiba až do dnešní široké nabídky všech RTG diagnostických zobrazovacích zařízení. Společnost Toshiba současně s uplatňováním nejnovějších vědeckých poznatků se u nabízených přístrojů snaží o maximální diagnostickou výtěžnost a současně o co největší pacientský komfort.

Zároveň je hlavním hlediskem zohledněným u vývoje všech nabízených přístrojů maximální ochrana pacienta i obsluhujícího personálu. Příkladem této snahy je například filtrace rentgenového záření speciálním Ta filtrem, který výrazně snižuje dávku záření jak pro pacienta tak pro obsluhující personál.
 
 

AUDIOSCAN s.r.o.
Výhradní obchodnía servisní zastupení
Toshiba Medical Systems

Oldřichova 107/50
128 00 Praha 2

tel.: +420 222 560 111
fax: +420 222 560 112

email:
info@audioscan.cz

stáhněte si
naši vizitku

(c) AUDIOSCAN s.r.o, 2009 | Tisk stránky