RTG - technologické zajímavosti

Technologické zajímavosti RTG přístrojů Toshiba – obrazový detektor FPD

ÚVOD

Současný bouřlivý vývoj digitálních radiografických zobrazovacích systémů (DR) je spojen zejména s komerční dostupností nových obrazových detektorů typu „flat panel“ FPD6 (Flat Panel Detector), kterými jsou/mohou být vybaveny všechny typy digitálních skiagrafických i skiaskopických systémů. Doposud byly vyvinuty a využívají se dvě generace FPD obrazových detektorů. 1. generace FPD (nepřímá konverze) nenabízela zásadní zlepšení vlastností systémů ve srovnání se systémy, které využívají zesilovač jasu (I.I.1) a CCD5 TV obrazový detektor. 2. generace FPD preferuje přímou konverzi rtg záření na elektrický signál nad nepřímou metodou konverze. Eliminují tím nevýhody, které jsou spjaty s 1. generací FPD a současně zlepšuje vlastnosti, které jsou dosažitelné při aplikaci I.I. + TV. Cílem tohoto sdělení je seznámit uživatele se zásadními rozdíly mezi oběma technologiemi a ozřejmit tak důvody proč se firma Toshiba soustředila od samého počátku vývoje FPD obrazových detektorů na jejich 2. generaci.

Celý 18-ti stránkový článek ve formátu *.doc ke stažení zde.

Historie

  • Kolem roku 1990 počáteční úvahy o realizaci „flat panel X-ray“ (předpokládá se, že technologie bude představovat největší pokrok v konstrukci rtg zobrazovacích systémů srovnatelný se zavedením CT rtg systémů výpočetní tomografie)
  • 1995 první veřejná přednáška o technologii FPD s přímou konverzí pomocí amorfního selenu (a-Se) pro statický obraz (skiagrafie) na kongresu RSNA v Chicagu
  • 1997 první prezentace výsledků vývoje FPD s nepřímou konverzí pro statické zobrazení (skiagrafie)
  • 1997-1999 vývojové úspěchy v konstrukci FPD s přímou konverzí pro dynamické zobrazení (skiaskopie)
  • 1999 první komerčně dostupný FPD systém s nepřímou konverzí využitý ke konstrukci mamografu
  • 2001-2002 komerčně dostupné různé typy skiagrafických systémů využívající FPD s nepřímou konverzí
  • 2002 komerčně dostupné různé typy skiaskopicko-skiaskopických systémů využívající FPD s přímou konverzí (až 30 obr./s).
 

AUDIOSCAN s.r.o.
Výhradní obchodnía servisní zastupení
Toshiba Medical Systems

Oldřichova 107/50
128 00 Praha 2

tel.: +420 222 560 111
fax: +420 222 560 112

email:
info@audioscan.cz

stáhněte si
naši vizitku

(c) AUDIOSCAN s.r.o, 2009 | Tisk stránky